Ми в соцмережах!

Організація дозвілля в клубних закладах

Організація дозвілля в клубних закладахКлубні заклади є базовими установами культури, що діють з метою створення умов для аматорської творчості, духовного розвитку, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення.

До клубних закладів відносяться палаци, будинки культури, клуби, народні доми, молодіжні центри, культурно-дозвіллєві комплекси, будинки мистецтв, будинки фольклору, будинки народної творчості, інші заклади системи Міністерства культури України, діяльність яких спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань.

Клубний заклад є бюджетною неприбутковою організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.

У більшості районів та містах обласного значення Київської області розроблені й затверджені регіональні програми розвитку культури, в яких передбачено комплекс заходів економічного характеру, спрямованих на забезпечення повноцінного функціонування клубних закладів, стимулювання їхньої господарської самостійності, забезпечення сільським жителям рівних можливостей (порівняно з міським населенням) інформаційних, освітніх, культурних, дозвіллєвих потреб.

клубні заклади київської областіГоловними напрямками роботи клубних закладів є:

 • збереження і розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України;
 • забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян.

Основними функціями клубних закладів є культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна, методична.

Головними завданнями клубного закладу є:

 • задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
 • розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
 • створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань, клубів за інтересами);
 • вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдаровань різновікових груп населення;
 • підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
 • вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян.

Головними видами діяльності клубного закладу є:

 • створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
 • організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
 • проведення вистав, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;
 • організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
 • організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

клуби київщини клубні заклади київщина

На сьогодні в Київській області функціонує 4831 клубний заклад. На базі клубних закладів діють понад ____ аматорських колективів, використовується репертуар українських авторів, класичні та сучасні твори зарубіжних композиторів, автентичний фольклор. Збереглись і продовжують розвиватись основні аматорські жанри: вокально-хоровий, музично-інструментальний, театральний, хореографічний та фольклорний. Понад ___ аматорських колективів мають звання "народний" та "зразковий".

Організація дозвілля в клубних закладах Організація дозвілля в клубних закладах

Отже, клубні заклади відіграють значну роль у залученні найширших верств населення до надбань традиційної культури та мистецького аматорства, є основними осередками, які, спрямовуючи свою роботу на збереження й розвиток традиційного народного мистецтва, задоволення культурних, естетичних потреб населення шляхом залучення до участі у культурно-дозвіллєвій та культурно-освітній роботі, пропонують культурні послуги в різних місцевостях, зокрема в селах, районних центрах та містах Київської області.

Організація дозвілля в клубах новини київщини

<< Назад